Viran täyttäminen PLM/2022/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien ylilääkärin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Sinikka Vahvaselkä, Hallitusneuvos p.029 5140431
Asia

Lääkintäkommodori, lääketieteen tohtori Juha-Petri Sakari Ruoholan nimittäminen puolustusvoimien ylilääkärin virkaan ajaksi 1.11.2022-31.3.2026 ja määrääminen puolustusvoimien ylilääkärin tehtävään Pääesikuntaan 1.11.2022 lukien

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää puolustusvoimien ylilääkärin virkaan lääkintäkommodori, lääketieteen tohtori Juha-Petri Sakari Ruoholan ajaksi 1.11.2022-31.3.2026 ja määrää hänet puolustusvoimien ylilääkärin tehtävään Pääesikuntaan 1.11.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen