Valtioneuvoston asetus SM/2022/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Linda Viitala, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488299
Asia
Pelastustoimen neuvottelukunnasta säädetään pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 9 §:ssä. Asetuksessa ehdotetaan säädettävän tarkemmin pelastustoimen neuvottelukunnan kokoonpanosta ja toimikaudesta, asioiden käsittelystä neuvottelukunnassa, jaostoista sekä neuvottelukunnan päätösvaltaisuudesta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen pelastustoimen neuvottelukunnasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen