Hallituksen esitys SM/2022/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 103/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Sanna Montin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488314
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Ehdotetulla lailla on tarkoitus parantaa mahdollisuuksia hallita Suomen alueelle jo suuntautunutta muuttoliikettä, kun maahantulijoiden määrä on lyhyessä ajassa poikkeuksellisen suuri tai kun maahantulo tapahtuu vieraan valtion vaikutuksesta, ottamalla lainsäädännön keinovalikoimaan EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukainen rajamenettely. Ehdotuksen mukaan valtioneuvosto voisi päättää rajamenettelyn käyttöönotosta lyhyessä ajassa tapahtuvassa poikkeuksellisen suuren maahantulijoiden määrän tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvan maahantulon tilanteissa. Muutoksia ehdotetaan sekä turvapaikkamenettelyä että turvaamistoimia koskeviin säännöksiin. Lisäksi mahdollistettaisiin turvapaikkapuhuttelun pitäminen käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Rajamenettelyn käytön aloittamista koskevia kustannusvaikutuksia ei ole mahdollista arvioida ennakkoon, vaan ne liittyvät kunkin tilanteen erityispiirteisiin, erityisesti maahantulijoiden määrään, profiiliin, rajanylityspaikkaan ja siihen, millä tavalla vastaanottojärjestelyt tällöin toteutettaisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen