Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2022/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esityksiin laiksi raideliikennelain muuttamisesta ja laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä (HE 38/2022 vp, HE 57/2022 vp, EV 63/2022 vp)

HE 38/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain raideliikennelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen