Neuvottelukunnan asettaminen LVM/2022/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Liikenne- ja viestintäministeriö

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2022-31.6.2024

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Outi Slant, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342094
Asia
Puheenjohtaja: Osastopäällikkö Laura Eiro, Liikenne- ja viestintäministeriö Varapuheenjohtaja: Kybersuurlähettiläs Jarmo Sareva (Varajäsen: Lähetysneuvos Stefan Lee), Ulkoministeriö Pääsihteeri: Yksikön johtaja Maija Ahokas, Liikenne- ja viestintäministeriö Jäsenet: Valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen Liikenne- ja viestintäministeriö Tietoturvapäällikkö Harri Mäntylä (Varajäsen: Neuvotteleva virkamies Pentti Olin) Puolustusministeriö Johtava asiantuntija Minna Bloigu (Varajäsen: Erityisasiantuntija Hannu Kotipelto) Sisäministeriö Neuvotteleva virkamies Janne Peltola (Varajäsen: Asiantuntija Kristine Alanko) Työ- ja elinkeinoministeriö Tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto (Varajäsen: Erityisasiantuntija Janne Suuriniemi) Valtiovarainministeriö Pääjohtaja Kirsi Karlamaa (Varajäsen: ylijohtaja Sauli Pahlman) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Erikoistutkija Sari Kajantie (Varajäsen: ylitarkastaja Mikko Kuikka) Suojelupoliisi Insinöörieversti Janne Jokinen (Varajäsen: Tietoturvajohtaja Pia Satopää) Puolustusvoimat Toimitusjohtaja Timo Lehtimäki (Varajäsen: Turvallisuuspäällikkö Jarmo Similä) Suomen erillisverkot Oy Toimitusjohtaja Elina Ussa (Varajäsen: Lakimies Marko Lahtinen) FiCom ry Tekninen johtaja Ville Virtanen (Varajäsen: Lakiasiainjohtaja Vesa Vouti) DNA Oyj Turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius (Varajäsen: Hallintojohtaja Sami Ylikortes) Elisa Oyj Director Timo Hietalahti (Varajäsen: Head of Technology Jari Collin) Telia Finland Oyj Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan tekniset sihteerit määrätään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta. Neuvottelukunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. Neuvottelukunta ei maksa kokouspalkkioita eikä matka- tai muita vastaavia kulukorvauksia jäsenille tai kuultavaksi kutsutuille asiantuntijoille.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.7.2022 – 30.6.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio