Virkavapauden myöntäminen VM/2022/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Valtiovarainministeriö

Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Toni Tuomainen, Hallitussihteeri p.+35 8295530411
Asia
Edellyttäen, että valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian määräajaksi täytettävään neuvottelevan virkamiehen virkasuhteeseen Joanna Tikkasen ajalle 1.7.2022 – 30.6.2027, on Joanna Tikkanen hakenut palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta vastaavaksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää neuvotteleva virkamies Joanna Tikkaselle palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.7.2022 – 30.6.2027
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen