Lainananto valtioenemmistöiselle yhtiölle VNK/2022/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen Suomen valtion puolesta hankkimaan Governia Oy:ltä Gasum Oy:lle myönnetyn pääomalainasaatavan

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Petri Vihervuori, Finanssineuvos p.+35 8295160161
Asia
Päätöksellä valtioneuvosto oikeuttaisi valtioneuvoston kanslian Suomen valtion puolesta hankkimaan yhteensä enintään 212 miljoonalla eurolla valtio-omisteiselta Governia Oy:ltä sen valtio-omisteiselle Gasum Oy:lle myöntämän pääomalainasaatavan, sille lainaehtojen mukaisesti kertyneen korkosaatavan ja hyväksymään luottosopimuksen voimassaolevat muut ehdot sekä tekemään tarvittavat lainapäätökset ja päättämään luottoehdoista edellyttäen, että vuoden 2022 toinen lisätalousarvio on tullut voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian Suomen valtion puolesta hankkimaan yhteensä enintään 212 miljoonalla eurolla valtio-omisteiselta Governia Oy:ltä sen valtio-omisteiselle Gasum Oy:lle myöntämän pääomalainasaatavan, sille lainaehtojen mukaisesti kertyneen korkosaatavan ja hyväksymään luottosopimuksen voimassaolevat muut ehdot sekä tekemään tarvittavat lainapäätökset ja päättämään luottoehdoista edellyttäen, että vuoden 2022 toinen lisätalousarvio on tullut voimaan. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2022 toisen lisätalousarvion momentille 23.10.88. (Osakehankinnat, siirtomääräraha 3 v) on esitetty lisäystä 212 000 000 euroa. Lisäys aiheutuu Governia Oy:n Gasum Oy:lle antaman pääomalainan sekä kertyneen korkosaatavan hankkimisesta valtiolle Governia Oy:n pankkilainan takaisinmaksamiseksi joko lunastamalla pääomalainasaatava ja kertynyt korkosaatava tai Governia Oy:öön tehtävällä oman pääoman ehtoisella sijoituksella. Momentin määrärahaa voidaan käyttää mm. valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman turvaamista varten toteutettaviin järjestelyihin lainoilla, joilla ei ole eräpäivää ja joilta ei vaadita vakuutta, mukaan lukien IFRS-tilinpäätöksessä oman pääoman ehtoisiksi katsottavat velkakirjalainat sekä pääomalainat ja muut vastaavat lainajärjestelyt sekä valtionenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman turvaamista varten toteuttaviin järjestelyihin osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvussa säädetyillä pääomalainoilla, joilla on eräpäivä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen