Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta (HE 49/2022 vp; EV 74/2022 vp)

HE 49/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sanna Montin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488314
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja lain henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä syyskuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen