Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta (HE 49/2022 vp; EV 74/2022 vp)

HE 49/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Sanna Montin, p. 029 5488314

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja lain henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä syyskuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.