Ehdokkaan nimeäminen VM/2022/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Ehdokkaan nimeäminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseneksi

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jarmo Huotari, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530418
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvosto esittää Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) hallintoneuvostolle rahaston hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi alivaltiosihteeri Susanna Huovista valtiovarainministeriöstä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy 31.12.2023.
Esitys
Valtioneuvosto nimeää ehdokkaaksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi alivaltiosihteeri Susanna Huovisen
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon, sillä Sitran hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahaston varoista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio