Valtion avustusten myöntäminen STM/2022/140

« Raha-asiainvaliokunta 15.9.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtionavustuksen myöntäminen eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin; kolmas hakukierros

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Tina Heino, Asiantuntija p.+35 8295163760
Asia

Kunnille ja kuntayhtymille myönnetään laajassa covid-19- epidemian kustannusten kattamiseen tarkoitetussa valtionavustuskokonaisuudessa kolmannella hakukierroksella avustuksia yhteensä noin 11 701 351 miljoonaa euroa kaikkiaan 10 hakijalle. Vuoden 2021 kolmannella hakukierroksella myönnettävällä harkinnanvaraisella lisäavustuksella katetaan testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannuksia, joiden yksikkökustannukset hakijan osalta selvästi ja perustellusta syystä ylittävät koko maan keskimääräisen tason, ja joita jo myönnetyt avustukset ja muu valtion myöntämä rahoitus eivät ole kattaneet. Korvaus erityisistä kustannuksista kattaa ne hakijalle aiheutuneet kustannukset, jotka tartuntatautilain (1227/2016) 79 §:n 2 momentin perusteella kuuluvat valtion vastuulle. Kolmannella hakukierroksella Mikkelin kaupungille esitettävä avustuspäätös on aiemmilla hakukierroksilla myönnetyt avustukset huomioiden yli kymmenen miljoonaa euroa ja edellyttää raha-asiainvaliokunnan käsittelyä. Koko vuoden 2021 kaikkien kolmen hakukierroksen osalta kahdenkymmenelle yhdelle avustuksen saajalle myönnetään avustusta vähintään kymmenen miljoonaa euroa. Avustus perustuu valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin annettuun valtioneuvoston asetukseen (860/2021). Valtion vuoden 2021 talousarviossa on varattu koronaepidemiasta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuvien kustannusten kattamiseen 1 615 000 000 euroa momentille 33.60.38 (Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin, siirtomääräraha 2 v). Yksittäiset avustuspäätökset ratkaistaan sosiaali- ja terveysministeriössä ministeriön työjärjestyksen mukaisesti Yhteisöt ja toimintakyky -osastolla.

Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Asetukseen perustuvan avustuskokonaisuuden myötä covid-19-epidempian vuonna 2021 aiheuttamat välittömät kustannukset tulevat kokonaisuutena täysimääräisesti kompensoiduksi kunnille ja kuntayhtymille. Myönnettävien avustusten yhteissumma on vuoden 2021 osalta yhteensä 1 092 186 690 euroa. Kolmannen hakukierroksen avustukset on tarkoitus saada maksuun syyskuun 2022 aikana.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta