Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/92

« Tasavallan presidentin esittely 30.9.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 77/2022 vp; EV 103/2022 vp)

HE 77/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Pauliina Pitkänen, p. 029 5530395

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.