Valtioneuvoston asetus STM/2022/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Saara Leppinen, Kehittämisneuvos p.029 5163630
Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin. Asetuksessa säädettäisiin covid-19-epidemiasta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta vuodelta 2022. Asetuksessa määriteltäisiin korvausten euromääräinen taso covid-19-tautiin liittyvän testauksen, rokottamisen ja hoidon kustannusten korvaamiselle sekä muut korvausten määräytymisen perusteet. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.10.2022 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2022 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin (RV)
Vaikutukset
Asetukseen perustuvan avustuskokonaisuuden myötä koronan vuonna 2022 aiheuttamat välittömät lisäkustannukset tulisivat kokonaisuutena täysimääräisesti kompensoiduksi kunnille ja kuntayhtymille. Valtionavustuksen laskennallisten erien yhteenlaskettu avustussumma on noin 380 miljoonaa euroa 31.8.2022 mennessä syntyneisiin lisäkustannuksiin. Vuoden 2021 talousarviossa momentille 33.60.38 (valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin, siirtomääräraha 2 v) myönnetystä 1,615 mrd. euron määrärahasta on käytetty kuntien, kuntayhtymien ja Ahvenanmaan maakunnan avustuksiin noin 1,08 mrd. euroa. Momentin määrärahaa on varattu myös muihin avustuskokonaisuuksiin. Vuoden 2021 määrärahasta jää käytettäväksi asetuksen mukaisten toimintojen aiheuttamien lisäkustannusten korvaamiseen noin 460 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen