Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2022/155

« Raha-asiainvaliokunta 20.10.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä vuodelle 2023

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Harri Isokorpi, Matemaatikko, esittelijä p.029 5163429
Asia
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee asetuksella antaa ennen marraskuun ensimmäistä päivää seuraavaksi kalenterivuodeksi työntekijän eläkelain 96 §:n mukainen palkkakerroin ja 98 §:n mukainen työeläkeindeksi. Niitä määrättäessä otetaan huomioon yleisessä palkka- ja hintatasossa tapahtuneet muutokset. Vuodelle 2023 esitetään palkkakertoimen pisteluvuksi 1,558 ja työeläkeindeksin pisteluvuksi 2874. Esitetty palkkakerroin merkitsisi noin 3,8 %:n nousua ja työeläkeindeksi noin 6,8 %:n nousua vuoteen 2022 verrattuna.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Palkkakertoimen ja työeläkeindeksin muutoksesta aiheutuu yhteensä arviolta noin 2148 milj. euron lisäkustannukset. Tästä summasta kuntien osuus on noin 425 milj. euroa. Valtion menot lisääntyvät noin 452 milj. euroa. Muun osan lisäkustannuksista rahoittaa pääasiassa yksityisten alojen eläkejärjestelmä. Valtiolle aiheutuvat kustannukset jakaantuvat arviolta seuraavasti: JuEL 338 milj. euroa MEL 4 milj. euroa YEL 59 milj. euroa MYEL 45 milj. euroa Erityiseläkkeet ja etuudet 6 milj. euroa Yhteensä 452 milj. euroa Ehdotus koskee valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen momentteja 28.50.15., 28.50.16., 28.50.50., 28.50.63., 33.40.50., 33.40.51., 33.40.52., 33.40.53., 33.40.54. ja 33.50.51.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta