Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/172

« Tasavallan presidentin esittely 20.12.2022 14.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030 (HE 211/2022 vp; EV 223/2022 vp)

HE 211/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Niko Ijäs, Budjettineuvos p.+35 8295530170
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen