Viran täyttäminen OM/2022/222

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen laamanni, hovioikeudenneuvos Tommi Matti Vuorialho Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Juha Heikki Kolu

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan määräaikaisen laamannin, hovioikeudenneuvos Tommi Matti Vuorialhon ajalle 1.2.2023-31.1.2030, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Juha Heikki Kolun ajalle 1.2.2023-31.3.2029.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhteenveto (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhteenveto (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.