Valtioneuvoston asetus STM/2023/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia

Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta. Ehdotetun 2 §:n muutoksen mukaan covid-19-rokotuksia voitaisiin tarjota kuusi kuukautta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.1.2023.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Suomeen on jo hankittu BioNTech-Pfizerin tämän ikäryhmän Comirnaty-rokotetta. Rokotukset voidaan tarjota muiden neuvolarokotusten yhteydessä, mikä vähentää koronarokottamisesta aiheutuvia mahdollisia lisäkustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen