Valtion avustusten myöntäminen VNK/2023/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-30.4.2023 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Heidi Alajoki, p. +358 295 160 588

Asia

Ajalle 1.1.-30.4.2023 myönnettävät avustukset, yhteensä 11 878 334 euroa, maksetaan valtion vuoden 2023 talousarvion momentin 23.20.50 (Puoluetoiminnan tukeminen) määrärahasta (35 635 000 euroa) Momentin mukaan määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen (27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen.

 

Määrärahasta 35 456 825 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset.

 

Määrärahasta saa käyttää 178 175 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

 

Momentin määrärahasta 11 878 334 euroa ehdotetaan myönnettäväksi ajalle 1.1.-30.4.2023 seuraavasti:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (40): 2 375 667 euroa

Perussuomalaiset r.p. (39): 2 316 275 euroa

Kansallinen Kokoomus r.p. (38): 2 256 883 euroa

Suomen Keskusta r.p. (31): 1 841 142 euroa

Vihreä Liitto r.p. (20): 1 187 833 euroa

Vasemmistoliitto r.p. (16): 950 267 euroa

Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 534 525 euroa

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5): 296 958 euroa

Liike Nyt r.p. (1): 59 392 euroa

Puolueet yhteensä (199): 11 818 942 euroa

Ahvenanmaan maakunnan hallitus: 59 392 euroa

 

Ehdotettujen avustusehtojen mukaan puolueiden tulee käyttää saamastaan avustuksesta 5 prosenttia puolueen piirijärjestöjen toimintaan ja vastaava 5 prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan vuoden 2023 aikana. Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle myönnetty avustus tulee käyttää poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää valtionavustukset puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-30.4.2023 liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.