Valtuutus UM/2023/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Ulkoministeriö

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038
Asia
Pariisin OECD-edustuston päälliköksi 20.2.2023 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä (UNESCO)
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoasiainneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaan toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen