Valtuutus UM/2023/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Ulkoministeriö

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Pariisin OECD-edustuston päälliköksi 20.2.2023 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä (UNESCO)

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoasiainneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaan toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.