Valtioneuvoston selonteko UM/2023/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon; osallistuminen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa

VNS 17/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Minna Laajava, p. +358 295 350 128

Asia

Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 1 momentin mukainen valtioneuvoston selonteko. Suomi valmistautuu osallistumaan Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine) enintään 50 sotilaalla 15.11.2024 saakka; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa sekä tähän liittyviin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin osallistumisen EU-jäsenmaiden alueella.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon koskien osallistumista koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Puolassa tapahtuvan koulutus- ja neuvonantotoiminnan sekä tähän liittyviin operaation esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin osallistumisen osalta Suomen kansallisen osallistumisen kustannukset EUMAM Ukraine -operaatioon sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten osalta ovat alustavan arvion mukaan noin 12,4 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja noin 10,4 miljoonaa euroa vuonna 2024. Osallistumisen kustannukset EUMAM Ukraine -operaatioon ulkoministeriön pääluokassa momentilla 24.10.20 Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot olisivat 4,42 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 4,42 miljoonaa euroa vuonna 2024. Osallistumisen kustannukset puolustusministeriön pääluokassa momentilla 27.30.20 Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot olisivat 7,98 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 5,98 miljoonaa euroa vuonna 2024. Vuoden 2023 osalta ulkoministeriön momentilta 24.10.20 rahoitettavat kustannukset on sisällytetty vuoden 2023 lisätalousarvioesitykseen. Ulkoministeriön momentilta katettavat vuoden 2024 kustannukset voidaan kattaa nykyisten määrärahakehysten puitteissa. Puolustusministeriön momentilta katettavat vuosien 2023 ja 2024 kustannukset voidaan kattaa nykyisten määrärahojen puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.