Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/172

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (HE 250/2022 vp; EV 282/2022 vp)

HE 250/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen