Valtioneuvoston kirjelmä STM/2023/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2023 10.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle pandemiavalmiutta ja -varautumista ja pandemian torjuntaa koskevan kansainvälisen sopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten neuvottelemisesta

U 122/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, p. +358 295 163 117

Asia

WHO:ssa neuvoteltavana olevan pandemiasopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön (International Health Regulation, IHR) muutosten tarkoituksena on vahvistaa pandemiavalmiutta ja -varautumista, sekä pandemioiden torjuntaa. Pandemiasopimuksen neuvotteluelimen neljäs kokous järjestetään 27.2.-3.3.2023. IHR:n muutosehdotuksia käsitellään kokouksessaan 20.-24.2.2023. Tavoitteena on, että sekä pandemiasopimus että IHR:n mahdolliset muutokset tuodaan hyväksyttäväksi WHO:n 77. yleiskokoukseen toukokuussa 2024.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen.

Vaikutukset

Sopimusten vaikutuksia on toistaiseksi vaikea arvioida, koska ei ole tiedossa, missä muodossa sopimukset lopulta hyväksytään. Nykymuodossaan puheenjohtajiston ehdotuksen mukaisella pandemiasopimuksella sekä käsittelyssä olevilla IHR-muutosehdotuksilla voidaan kuitenkin katsoa olevan ainakin oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia. Arvion mukaan etenkin pandemiasopimus vahvistaisi myös perus- ja ihmisoikeuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.