Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2024/63

« Tasavallan presidentin esittely 12.4.2024 11.00

Ulkoministeriö

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Joonas Heiskanen

Asia

Suurlähettiläs, pysyvä edustaja Markku Keinäselle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Juha Ottmanille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs, pysyvä edustaja Markku Keinäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Juha Ottmanin allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.