Vuokrasopimus VM/2024/59

« Raha-asiainvaliokunta 18.4.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Oulun toimipaikan ja Linnankatu 1-3 ja Veteraanikatu 1 tiloja koskevat vuokra-sopimukset

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Finanssineuvos Mikko Saarinen, p. +358 295 530 047

Asia

Vuokrasopimus

Sopimukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston, hallinto- ja kehittämispalvelujen ja Senaatti-kiinteistöjen välillä osoitteissa Linnankatu 1-3, 90100 Oulu ja Veteraanikatu 1, 90130 Oulu sijaitsevan toimitilojen vuokraamisesta.

Esitys:

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käyttöön esitetään vuokrattavaksi Oulusta osoitteista Veteraanikatu 1 ja Linnakatu 1-3 tiloja seuraavasti: 1.12.2026 alkaen 1691 m2 tilat osoitteesta Veteraanikatu 1 ja 1.8.2028 yhteensä 1562 m2 tilat osoitteista Linnakatu 1-3 ja Veteraanikatu 1. Jälkimmäisen vuokrasopimuksen voimaantullessa 1.12.2026 tehty vuokrasopimus Veteraanikatu 1 tiloista päättyy automaattisesti.

Vuokrasopimukset kytkeytyvät toisiinsa ja ovat osa laajempaan toimitilahanketta, jossa on tavoitteena toteuttaa valtion toimitilastrategian mukainen yhteinen toimitilaratkaisu Oulun Linnankatu 1-3 ja Veteraanikatu 1 rakennuksiin. Oulun Linnankatu 1-3 ja Veteraanikatu 1 rakennuksiin on mahdollista muodostaa valtion toimitilastrategian mukainen yhteinen työympäristö, jossa on mukana 15 organisaatiota. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan vuokrakustannussäästöjä, vähentää valtion ulkopuolelle maksettavan vuokran määrää sekä parantaa virastotalojen käyttöastetta. Lisäksi hankkeessa huomioidaan varautumisen näkökulmat. Yhteisen työympäristön hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että vuokrasopimukset allekirjoitetaan 25.4.2024 mennessä. Veteraanikatu 1:n vähäiset rakennustyöt toteutetaan vuosien 2025-2026 aikana. Linnankatu 1-3:n rakennustyöt toteutetaan vuosien 2027-2028 aikana, jolloin Linnankatu 1-3 nykyiset käyttäjät siirtyvät väliaikaistiloihin osoitteeseen Veteraanikatu 1. Muutto yhteiseen työympäristöön tapahtuu arviolta alkaen 1.8.2028.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nykyiset tilat sijaitsevat Senaatin omistamissa tiloissa osoitteessa Linnankatu 1-3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston, hallinto- ja kehittämispalveluilla on Senaatti-kiinteistöjen kanssa 12 kuukauden irtisanomisajalla vuokrasopimus nykyisistä tiloista, joka tulee päättymään uusien sopimusten alkaessa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käyttöön tulevat uudet toimistotilat sijoittuvat osoitteisiin Linnankatu 1-3 ja Veteraanikatu 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto käyttää työskentelyyn yhteisen työympäristön vyöhykkeitä sekä yksinomaiseen käyttöön rajattuja tilavyöhykkeitä. Vuokrasopimuksen voimaantulon ehtona on, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa vuokrausta ja valtiovarainministeriö hyväksyy vuokrauksen. Uusien sopimusten myötä virastot siirtyvät yhteisten työympäristöjen kattavien palvelupakettien piiriin ml. kalusteet, tietoverkot, ict- ja AV-varustelu.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.