Lautakunnan asettaminen VNK/2024/33

« Tasavallan presidentin esittely 19.4.2024 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimilautakunnan jäsenten nimittäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Valtiosihteeri Risto Artjoki, p. +358 916 022 006

Asia

Arvonimilautakunnan jäseniksi toimikaudeksi 1.5.2024 - 30.4.2030 nimitetään edelleen aluekoordinaattori Anne Huotari, toimitusjohtaja Markku Jalonen, professori Laura Kolbe ja professori Silja Rantanen.

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää arvonimilautakunnan jäseniksi aluekoordinaattori Anne Huotarin, toimitusjohtaja Markku Jalosen, professori Laura Kolben ja professori Silja Rantasen toimikaudeksi 1.5.2024 -30.4.2030

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.