Valtioneuvoston asetus VNK/2024/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2024 10.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +358 295 160 744

Asia

Valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 1 §:ään ehdotetaan lisättäväksi valtioneuvoston kanslian tehtäväksi julkishallinnon asioiden valmisteluun liittyvän lausuntopalvelun ylläpito ja kehittäminen. Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö ovat sopineet lausuntopalvelun tarjoamiseen liittyvän tehtävän siirtämisestä oikeusministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Uusi lausuntopalvelu korvaisi nykyisen oikeusministeriön ylläpitämän lausuntopalvelu.fi -palvelun.

Lisäksi asetuksen 15 §:n säännöstä valmistelusta määräämisestä ehdotetaan teknisluonteisesti täsmennettäväksi.

Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 20.6.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.