Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2024/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2024 11.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Osastopäällikkö Päivi Paasikoski, p. +358 295 160 136

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.