Tehtävään määrääminen OM/2023/27

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2028

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Tuomioistuinlain (673/2016) 6 luvun 2 §:n mukaan työtuomioistuimessa on neljätoista asiantuntijajäsentä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetussa laissa säädetään. Asiantuntijajäsenistä kaksi on lainoppineita ja sellaisia, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja. Muista asiantuntijajäsenistä kahdeksan on työsuhteisiin ja neljä virkasuhteisiin perehtyneitä. Saman lain 17 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan asiantuntijajäsenille voidaan määrätä riittävä määrä varajäseniä.

Tuomioistuinlain 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet työtuomioistuimeen. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jäsenet määrätään kuitenkin enintään siihen asti, kun he täyttävät tuomareille säädetyn eroamisiän. Saman luvun 7 §:n mukaan tuomioistuin toimittaa oikeusministeriölle valtioneuvostolle tai tasavallan presidentille esittelemistä varten perustellun esityksen siitä, ketkä hakijoista olisi määrättävä tehtäviin.

Työtuomioistuin on esittänyt, että työtuomioistuimeen määrätään lainoppineiksi asiantuntijajäseniksi, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, käräjätuomari Markku Saarikoski ja käräjätuomari Riitta Kiiski,

lainoppineiden asiantuntijajäsenten varajäseniksi, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, hovioikeudenneuvos Pirjo Aaltonen, määräaikainen työtuomioistuinneuvos, työtuomioistuimen esittelijä Outi Anttila, määräaikainen työtuomioistuinneuvos, hovioikeudenneuvos Risto Niemiluoto, käräjätuomari Juha Sivula, käräjätuomari Petteri Plosila, hovioikeudenneuvos Jussi Kivi, esittelijäneuvos Elina Ranz ja käräjätuomari Aleksi Rantanen,

työsuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseniksi, jotka edustavat työnantajaetuja, toimitusjohtaja Tuomas Aarto, työehtopäällikkö Mika Lallo, työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä,

työsuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseniksi, jotka edustavat työntekijäetuja, lakimies Paula Ilveskivi, päälakimies Timo Koskinen, juristi Sanna Rantala ja lakimies Satu Tähkäpää,

työsuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäsenten varajäseniksi, jotka edustavat työnantajaetuja, työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro, asiantuntija Suvi Lahti-Leeve, toimitusjohtaja Kristel Nybondas, työmarkkinajohtaja Hanne Salonen, johtaja Anne Somer, johtava lakimies Juha Teerimäki, toimitusjohtaja Merru Tuliara ja työmarkkinajohtaja Olli Varmo,

työsuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäsenten varajäseniksi, jotka edustavat työntekijäetuja, johtava asiantuntija Hannele Fremer, työmarkkinapäällikkö Rami Lindström, juristi Jarkko Pehkonen, ratkaisupäällikkö Arja Pohjola, lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm, oikeudellisen yksikön päällikkö Anna Tapio, lakiasiainjohtaja Kari Tiainen ja neuvottelupäällikkö Pia Zaerens,

virkasuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseniksi, jotka edustavat työnantajaetuja, hallitusneuvos Risto Lerssi ja johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen,

virkasuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseniksi, jotka edustavat työntekijäetuja, neuvottelupäällikkö Katja Aho ja neuvottelujohtaja Marianne Leskinen,

virkasuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijäsenten varajäseniksi, jotka edustavat työnantajaetuja, hallitusneuvos Jari Kajavirta, neuvottelujohtaja Anne Kiiski, lakiasiain päällikkö Jutta Koivisto ja

työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen ja

virkasuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäsenten varajäseniksi, jotka edustavat työntekijäetuja, lakimies Samuli Hiilesniemi, vastaava juristi Ari Komulainen, johtava juristi Erkki Mustonen ja edunvalvontapäällikkö Riikka Rapinoja.

Esitys

Tasavallan presidentti määrää työtuomioistuimen asiantuntijajäseniksi ja asiantuntijajäsenten varajäseniksi sisältö-kohdassa mainitut työtuomioistuimen esittämät henkilöt toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2028, paitsi Riitta Kiisken ajaksi 1.1.2024 - 31.5.2028 ja Paula Ilveskiven ajaksi 1.1.2024 - 31.12.2027

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio 21.11.2023 *
  2. Työtuomioistuimen esitykset 13.11.2023 *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.