Tehtävään määrääminen OM/2023/28

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Oikeusministeriö

Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2025

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 3 §:n 3 momentin mukaan sotilasoikeudenkäyntiasian käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa osallistuu säännönmukaisen kokoonpanon lisäksi eräin poikkeuksin kaksi sotilasjäsentä. Sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n 3 momentin mukaan korkeimman oikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää tasavallan presidentti. Sotilasjäsenten toimikausi on mainitun pykälän 4 momentin mukaan kaksi vuotta.

Korkeimman oikeuden nykyisten sotilasjäsenten toimikausi päättyy 31.12.2023. Korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2025 esitetään määrättäväksi kenraalimajuri Jari Mikkonen ja prikaatikenraali Tero Ylitalo sekä varajäseniksi prikaatikenraali Manu Tuominen ja prikaatikenraali Timo Saarinen.

Esitys

Tasavallan presidentti määrää korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi kenraalimajuri Jari Mikkosen ja prikaatikenraali Tero Ylitalon sekä sotilasjäsenten varajäseniksi prikaatikenraali Manu Tuomisen ja prikaatikenraali Timo Saarisen, kaikki toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2025

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Korkein oikeus; Esitys korkeimman oikeuden sotilasjäsenten ja varajäsenten määräämisestä *
  2. Puolustusministeriön esitys 10.10.2023 *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.