Tehtävään määrääminen OM/2023/33

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 11 §:n mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa eräiden ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta ja patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevien asioiden käsittelyyn kaksi yli-insinöörineuvosta.

Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun he täyttävät tuomareille säädetyn eroamisiän.

Korkein hallinto-oikeus esittää, että

1) ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2028 määrätään yliopistonlehtori Seija Kultti

2) yli-insinöörineuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2028 määrätään professori Carl-Eric Wilén

Esitys

Tasavallan presidentti määrää korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään yliopistonlehtori Seija Kultin ja yli-insinöörineuvoksen tehtävään professori Carl-Eric Wilénin, molemmat toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2028

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Korkein hallinto-oikeus; Nimitysesitys ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään *
  2. Korkein hallinto-oikeus; Nimitysesitys ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään *
  3. Korkein hallinto-oikeus; nimitysesitys yli-insinöörineuvoksen sivutoimiseen tehtävään *
  4. Korkein hallinto-oikeus; nimitysesitys yli-insinöörineuvoksen sivutoimiseen tehtävään *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.