Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/37

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2023 vp; EV 35/2023 vp)

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, p. +358 295 530 183

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.