Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2023/11

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 67/2023 vp; EV 34/2023 vp)

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitussihteeri Jenni Nuutinen, p. +358 295 330 230

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta

ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.