Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2023/14

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 16/2023 vp; EV 15/2023 vp)

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Metsäneuvos Niina Riissanen, p. +358 295 162 339

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.