Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2023/18

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 25/2023 vp, EV 20/2023 vp)

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. +358 295 342 051

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2023

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.