Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2023/20

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 51/2023 vp; EV 31/2023 vp)

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Johtava asiantuntija Juha Tervonen, p. +358 295 342 070

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 18 päivänä joulukuuta 2023

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.