Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/43

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta annetun lain 51 a §:n ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta (HE 55/2023 vp; EV 45/2023 vp)

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Hallitusneuvos Merituuli Mähkä, p. +358 295 163 575

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuoltolain muuttamisesta annetun lain 51 a §:n muuttamisesta ja lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.