Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/34

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n muuttamisesta (HE 59/2023 vp; EV 30/2023 vp)

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Hallitussihteeri Titta Honkala, p. +358 295 163 457

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta sekä lain Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.