Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/29

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 61/2023 vp; EV 23/2023 vp)

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Joni Rehunen, p. +358 295 163 435

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.