Valtioneuvoston asetus STM/2023/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2024

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, p. +358 295 163 224

Asia

Asetusehdotuksessa esitetään, että asetuksen mukaisia enimmäishintoja korotetaan 4,5 prosentilla. Korotus kohdistettaisiin saman prosenttiluvun mukaisesti kaikkiin asetuksessa mainittuihin hintoihin. Korotus perustuisi taksiliikenteen kustannusindeksin muutokseen maaliskuun 2022 ja syyskuun 2023 välillä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.