Valtioneuvoston asetus TEM/2023/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, p. +358 295 047 325

Asia

Asetukseen esitetään teknisluontoisia muutoksia. Voimassa olevan kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1197/2020) nojalla on myönnetty rahoitusta kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen vuodesta 2021 alkaen. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on myöntänyt asetuksen mukaista avustusta myös hankkeille, jotka valmistuvat asetuksen viimeisen voimassaolopäivän 31 joulukuuta 2023 jälkeen ja joissa avustusten maksatus jatkuu asetuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeen. Selkeyden ja tukipäätösten maksatuksen asianmukaisen loppuunsaattamisen varmistamiseksi on katsottu tarpeelliseksi jatkaa jo myönnettyjen tukien maksatuksen kannalta tarpeellisten asetuksen pykälien voimassaoloaikaa. Muutoksen voimaantulon jälkeen asetuksen nojalla ei voisi tehdä uusia valtionavustuksen myöntöpäätöksiä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 29 päivänä joulukuuta 2023. Asetus olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2030 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.