Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VNK/2023/7

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 28/2023 vp; EV 53/2023 vp)

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.