Tehtävään määrääminen UM/2023/42

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. +358 295 350 038

Asia

ETYJ-delegaation päällikkö, ulkoasiainneuvos Vesa Häkkinen Wienissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.1.2024 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Vesa Häkkisen Wienissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.1.2024 lukien

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.