Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2023/38

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Ulkoministeriö

Puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Mikael Antell, p. +358 295 350 658

Asia

Puolustusministeri Antti Häkkäselle tai hänen estyneenä ollessaan ulkoministeri Elina Valtoselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehty sopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa puolustusministeri Antti Häkkäsen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoministeri Elina Valtosen allekirjoittamaan puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.