Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2023/44

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/2023 vp; EV 33/2023 vp)

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitusneuvos Maaria Rubanin, p. +358 295 150 140

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Oikeuspalveluvirastosta, lain talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta, lain oikeusapulain 8 ja 10 §:n muuttamisesta ja lain saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.