Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen OM/2023/42

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus Nro 190 väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä (Ehdotettu laki sopimuksen voimaansaattamiseksi, HE 89/2023 vp)

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Esitys

Tasavallan Presidentti päättää lähettää suostumuksen hankkimista koskevan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.