Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2023/46

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tilapäisestä matkustusasiakirjasta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2023 vp; EV 36/2023 vp)

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Jussi Tanner, p. +358 295 350 246

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan unionin tilapäisestä matkustusasiakirjasta, lain konsulipalvelulain muuttamisesta ja lain passilain 2 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 8 päivänä joulukuuta 2025

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.