Viran täyttäminen VNK/2023/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Ministerit Mykkänen ja Satonen ovat esittäneet ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan hallintotieteiden maisteri Mika Nykästä.

Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan hallintotieteiden maisteri Mika Nykäsen 15.1.2024 lukien, kuitenkin enintään ministerien Mykkänen ja Satonen toimikauden ajaksi.

Nykänen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Mykkänen ja Satonen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.