Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2023/53

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lakimies Mikael Raivio, p. +358 295 351 392

Asia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 22/2023 vp; EV 37/2023 vp)

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.