Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2023/35

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2023 vp; EV 76/2023 vp)

EV 76/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitussihteeri Suvi Kankare, p. +358 295 342 105

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain alusliikennepalvelulain muuttamisesta, lain alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.