Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/82

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 77/2023 vp; EV 77/2023 vp)

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Jari Salokoski, p. +358 295 530 437

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain suurten konsernien vähimmäisverosta, lain veronkantolain 1 ja 45 §:n muuttamisesta sekä lain ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.