Viran täyttäminen OM/2023/54

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023 13.30

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Sanna Susan Mantila

Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Johanna Maria Ehtamo, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Jenny Elisabet Öberg, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä, asessori Kalle Juhani Laine, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Anniina Sofia Teronen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä, asessori Laura Sofia Veotrona Stenberg

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 14) hovioikeudenneuvos Sanna Susan Mantilan 1.2.2024 lukien ja

Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 12) määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Johanna Maria Ehtamon 1.1.2024 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jenny Elisabet Öbergin 1.1.2024 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijän, asessori Kalle Juhani Laineen 1.9.2024 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Anniina Sofia Terosen 1.1.2024 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijän, asessori Laura Sofia Veotrona Stenbergin 1.1.2024 lukien

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Liite 1 esitys Hki HO hovioikeudenneuvos T 14 *
  2. Liite 2 ansioyhdistelmä Hki HO hovioikeudenneuvos *
  3. Liite 3 esitys Hki HO hovioikeudenneuvokset T 12x5 *
  4. Liite 4 ansioyhdistelmä Hki HO hovioikeudenneuvokset T 12x5 *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.